Aanpak

Om naleving van privacy wet- en regelgeving te borgen (compliance) in de organisatie onderscheiden wij onderstaande stappen. Deze stappen zijn oa.a gebaseerd op interna

tionaal geaccepteerd Nymity framework en gecertificeerde TPF-methodiek.

 

Begeleiding hierin is mogelijk als adviseur, coach, trainer, interim privacy functionaris (FG), project- en programmamanager.

 

Make Privacy Work helpt u met:

 

Nulmeting

 • Het in kaart brengen van de risico’s en de mate waarin de organisatie aan de vereiste van de privacywetgeving voldoet;
   

Privacybeleid

 • Formuleren van Privacybeleid;

 • Inrichten van uw Privacy Organisatie (taken en verantwoordelijkheden) voor soepele besluitvorming, monitoring en response;

 • Plan van aanpak met doelstellingen en Privacy programma naar aanleiding van nulmeting en geformuleerd beleid;
   

Implementatie

 • Uitvoeren van het Privacy programma;

 • Implementeren van dit raamwerk (ICT, P&O, Management, Inkoop, Facilitair management, etc.);

 • Aantoonbaarheid van naleving (documentatie verplichting);
   

Controle, evaluatie en toezicht

 • Periodiek onderhoud van uw privacy programma  

 • Onafhankelijk toezicht organiseren op naleving (DPO/ FG)

© created 2018

 • LinkedIn Social Icon